ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ - UNFOLLOW 51 - ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΑ

Η ενηλικίωση της ακροκεντρώας ιστορίας ΙΙ: Ο εμφύλιος γύρω τους

| Τεύχος Μάρτιος 2016

Ξεκινώντας με την αξίωση να «διαλύσουν τους παλιούς μύθους» στην εξιστόρηση του Εμφυλίου, το ρεύμα που γέννησαν οι καθηγητές Στάθης Καλύβας και Νίκος Μαραντζίδης έχει πια φύγει από τα πανεπιστημιακά ενδιαφέροντα και έχει μετακινηθεί στη δημόσια σφαίρα. Σύμμαχοί του μια ευρεία μιντιακή υποστήριξη, ένα τμήμα του πολιτικού συστήματος και η ανασύσταση της εγχώριας αντίδρασης με τη μορφή του Ακραίου Κέντρου.ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Γιάννης - Ορέστης Παπαδημητρίου

[email protected]


Ο Γιάννης - Ορέστης Παπαδημητρίου είναι δημοσιογράφος και μαθηματικός. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1987....