ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ - UNFOLLOW 30 - ΑΡΘΡΑ

Εθνική, λίκνο της διεθνούς κερδοσκοπίας


Το μέλλον που μας επιφυλάσσουν οι τράπεζες απορροφώντας πόρους που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για δημόσιες επενδύσεις και τη δημιουργία κανονικών θέσεων εργασίας, είναι πιο ζοφερό από το παρελθόν.