ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - FREE - WEB ONLY

Στο ΣτΕ κατά της απόφασης περιορισμού κυκλοφορίας προσφύγων προσφεύγει το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

| 26/10/2017 - 18:17

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της απόφασης της Υπηρεσίας Ασύλου για περιορισμό κυκλοφορίας των αιτούντων άσυλο στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Αντίστοιχη αίτηση έχουν καταθέσει και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου και Κω. Στις 5 Δεκεμβρίου η πιθανή δικάσιμος.


Αίτηση ακύρωσης της απόφασης της Υπηρεσίας Ασύλου για περιορισμό κυκλοφορίας των αιτούντων άσυλο στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως ότου εξεταστεί η αίτησή τους, κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες.

Όπως αναφέρει το Συμβούλιο η συγκεκριμένη απόφαση «στερείται ειδικής και ορισμένης εξουσιοδότησης για την έκδοσή της, δεν έχει επαρκή αιτιολογία ως προς τη λήψη του ως άνω μέτρου που περιορίζει την ελευθερία μετακίνησης όλων των αιτούντων διεθνή προστασία, προσβάλλει την αρχή της αναλογικότητας». Kαι συνεχίζει:  «Είναι επίσης αντίθετη και με την Οδηγία σχετικά με τις ελάχιστες συνθήκες υποδοχής αιτούντων άσυλο» που παρέχει δυνατότητα επιβολής περιορισμών κυκλοφορίας, αλλά μόνο για λόγους δημοσίου συμφέροντος, δημοσίας τάξης ή ταχείας και αποτελεσματικής εξέτασης της αίτησης, λόγοι που κατά το ΕΣΠ «δεν συντρέχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση».

Αντίστοιχη αίτηση ακύρωσης έχουν καταθέσει και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της Μυτιλήνης, της Χίου, της Σάμου και της Κω και σύμφωνα με πληροφορίες η πιθανή πρώτη δικάσιμος έχει οριστεί για τις 5 Δεκεμβρίου.

Refugees and migrants gather outside the Greek-FYROM borders in order to pass to FYROM so they can continue their trip to Central Europe through the Balkans, near Idomeni village on September 7, 2015. / Πρόσφυγες και μετανάστες συγκεντρώνονται στα σύνορα Ελλάδας - FYROM με σκοπό τη συνεχιση του ταξιδιού τους προς την Κεντρική Ευρώπη μέσω των Βαλκανίων, κοντά στο χωριό Ειδομένη, 7 Σεπτεμβρίου, 2015.


ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

UNFOLLOW

[email protected]


Μηνιαίο ανεξάρτητο δημοσιογραφικό και πολιτικό περιοδικό. Δεν ακολουθείς. Διαβάζεις....