unfollow-sindromes
unfollow-sindromes
UNFOLLOW newsletter
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - FREE - WEB ONLY

Παρατείνει το πρόγραμμα «ποσοτικής χαλάρωσης» η ΕΚΤ

| 26/10/2017 - 16:34

Παρότι πολλοί προεξοφλούσαν έναν τερματισμό του ευρωπαϊκού προγράμματος «ποσοτικής χαλάρωσης, τελικά η ΕΚΤ αποφάσισε την παράταση του, αν και σε μικρότερη κλίμακα.


Την παράταση του προγράμματος αγορών ομολόγων μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2018, ή ακόμη και αργότερα εάν χρειαστεί, αποφάσισε σήμερα το ΔΣ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ ταυτόχρονα μείωσε το ύψος των μηνιαίων αγορών στα 30 δισ. από 60 δισ. ευρώ προηγουμένως. Ειδικότερα οι αγορές τίτλων με βάση το πρόγραμμα αγορών τίτλων (APP) θα συνεχισθούν με τον τρέχοντα μηνιαίο ρυθμό των 60 δις. ευρώ έως το τέλος Δεκεμβρίου 2017. Από τον Ιανουάριο του 2018, η πρόθεση είναι να συνεχισθούν οι καθαρές αγορές τίτλων με έναν μηνιαίο ρυθμό 30 δις. ευρώ έως τον τέλος του Σεπτεμβρίου 2018, ή και μετέπειτα, εάν είναι αναγκαίο, και σε κάθε περίπτωση έως ότου το Διοικητικό Συμβούλιο δει μία βιώσιμη προσαρμογή στην πορεία του πληθωρισμού, που θα είναι συνεπής με τον στόχο της για τον πληθωρισμό.

Ταυτόχρονα, το Δ.Σ. της ΕΚΤ αποφάσισε ότι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,40% αντιστοίχως.

U63_xormovitis_2000

Η ΕΚΤ ανακοίνωσε το Ευρωσύστημα θα επενδύει ξανά τα κεφάλαια από τα ομόλογα που είχαν αγορασθεί με το πρόγραμμα APP, τα οποία ωριμάζουν, για μία παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά το τέλος των καθαρών αγορών ομολόγων και, σε κάθε περίπτωση, για όσο αυτό κριθεί αναγκαίο. Αυτό θα συμβάλει τόσο στο να υπάρξουν ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας και σε μία κατάλληλη στάση της νομισματικής πολιτικής.

Πάντως το ευρώ υποχώρησε μετά από αυτές τις ανακοινώσεις σημειώνοντας απώλειες πάνω από 0,5% και εγκαταλείποντας τα υψηλά εβδομάδας. .


ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

UNFOLLOW

[email protected]


Μηνιαίο ανεξάρτητο δημοσιογραφικό και πολιτικό περιοδικό. Δεν ακολουθείς. Διαβάζεις....