FREE - WEB ONLY - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπεγράφη η απόφαση για τις 120 δόσεις προς την Εφορία-Από 1η  Φεβρουαρίου αιτήσεις

| 30/12/2017 - 10:24

Αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο η ρύθμιση για να περιοριστεί η κίνηση στις εφορίες


 

Από 1ης Φεβρουαρίου αρχίζουν οι αιτήσεις για τη νέα ρύθμιση, η οποία προβλέπει έως και  120 δόσεις  για οφειλές  προς την εφορία σε ελεύθερους επαγγελματίες και νομικά πρόσωπα που δεν εντάσσονται στον εξωδικαστικό συμβιβασμό γιατί δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα.

Μετά την υπουργική απόφαση για όσους χρωστούν στα ασφαλιστικά Ταμεία, υπεγράφη την Παρασκευή από την υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου και η αντίστοιχη για όσους έχουν χρέη κυρίως ή μόνον στην εφορία.

Όπως προβλέπει η απόφαση, οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά, χωρίς άσκοπες μετακινήσεις στις εφορίες. Ωστόσο όσοι μπουν στην διαδικασία θα χρειαστούν να αφιερώσουν αρκετό χρόνο για να συγκεντρώσουν όλα τα δικαιολογητικά που θα καθορίσουν αν θα καταφέρουν να ενταχθούν στη ρύθμιση και τι διακανονισμό θα πετύχουν.

Η μόνη διαφορά στο νέο μοντέλο ρυθμίσεων προς το δημόσιο σε σχέση με τα Ασφαλιστικά Ταμεία  είναι ότι οι αιτήσεις γίνονται στην ΑΑΔΕ αντί στο ΚΕΑΟ και το «κούρεμα» των οφειλών μπορεί να φτάσει  στο 85% ή και στο 95% των τόκων και των προστίμων (όχι όμως στη βασική οφειλή).039090290293Παράλληλα η απόφαση Παπανάτσιου καθορίζει πώς θα κάνουν ρύθμιση όσοι έχουν χρέη (βασική οφειλή μετά τη μείωση των προσαυξήσεων) έως και 50.000 ευρώ προς το δημόσιο και μόνον, ή έως 50.000 ευρώ συνολικά προς οποιουσδήποτε αλλά τουλάχιστον το 85% προς το δημόσιο μόνο.

Η ρύθμιση αφορά σε ελεύθερους επαγγελματίες και νομικά πρόσωπα που δεν εντάσσονται στον εξωδικαστικό συμβιβασμό γιατί δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα (γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς κλπ) αλλά όχι τα νοικοκυριά. Προϋπόθεση είναι να κριθούν «βιώσιμοι», δηλαδή να μπορούν να πληρώνουν μέχρι το τέλος τις δόσεις τους χωρίς να δημιουργούν νέα χρέη.   Πρακτικά εφαρμόζεται μοντέλο ρύθμισης τριών ταχυτήτων, όπως και για τα Ταμεία, ανάλογα με το ύψος της οφειλής. Βασική οφειλή έως 3.000 ευρώ δεν «κουρεύεται» και οι μηνιαίες δόσεις φτάνουν μέχρι τις 36 το πολύ.

Αυτό αφορά τουλάχιστον τους 8 στους 10 οφειλέτες του δημοσίου. Οι κανόνες αλλάζουν για οφειλές από 3000 ευρώ μέχρι 20.000 ευρώ και από 20.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ, όπου θα προσφέρονται διαγραφή προσαυξήσεων και έως 120 δόσεις. Σε κάθε περίπτωση, η ελάχιστη δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 50 ευρώ το μήνα.rythmisi  Κρίσιμο είναι να αποδείξει κάποιος ότι έχει μεν εισοδήματα που να μπορεί να πληρώνει (αντιθέτως αποκλείεται αυτομάτως εάν τα χρέη του ξεπερνάνε το 8πλάσιο των ετήσιων καθαρών εσόδων του) αλλά όχι και τόσα πολλά γιατί αντί να πάρει την ρύθμιση, η εφορία θα τον πιέσει να ρευστοποιήσει περιουσιακά στοιχεία για να πληρώνει (αποκλείονται αυτομάτως όσοι θεωρηθούν πως έχουν περιουσία 25πλάσια από τα χρέη τους).   Ακόμα και αν καταφέρει πάντως να ενταχθεί κάποιος στην ρύθμιση, το δημόσιο μπορεί να κάνει συμψηφισμούς και να εγγράφει υποθήκες, για  τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής. Αν όμως αφήσει απλήρωτες 3 δόσεις συνολικά ή δηλώσει ανακριβή στοιχεία ή  παραλείψει κάποια τρέχουσες υποχρεώσεις του (υποβολές δηλώσεων, πληρωμές φόρων κλπ) τότε χάνει τα οφέλη της ρύθμισης, αναβιώνουν τα χρέη, ενώ επανέρχονται διώξεις και κατασχέσεις.5a3798031600004700c50820  Για να φτάσει κανείς στην πηγή, θα πρέπει να περάσει από πέντε στάδια:

α) Η αίτηση που γίνεται ηλεκτρονικά στο Taxisnet. Θα μπορούν υποβληθούν μετά την 1η Φεβρουαρίου και μέχρι 31.12.2018. Η ρύθμιση χορηγείται μία φορά και μόνον για κάθε οφειλέτη.

β) για υποβολή αίτησης απαιτείται να έχει δηλωθεί έναρξη εργασιών στην εφορία. Από την διατύπωση αυτή ενδέχεται να ανοίγει «παράθυρο» και για συμμετοχή όσων έχουν διακόψει τη δραστηριότητα ή τη λειτουργίας τους αλλά θα θελήσουν να δηλώσουν επανέναρξη, για να θεωρηθούν ενεργοί  και -υπό προϋποθέσεις στη συνέχεια «βιώσιμοι»- ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στη ρύθμιση.

γ) Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές προς το Δημόσιο, εφόσον είχαν βεβαιωθεί στην εφορία μέχρι και τις 31.12.2016. Από την διατύπωση αυτή διαφαίνεται πως δεν είναι αναγκαίο να ήταν ήδη ληξιπρόθεσμες το 2016, αλλά απλά βεβαιωμένες, ακόμα αν κατέστησαν ληξιπρόθεσμες και μετά την ημερομηνία εκείνη ενδεχομένως, δηλαδή μέσα στο 2017. Δεν ρυθμίζονται  οφειλές για τις οποίες εκδόθηκε οριστική δικαστική απόφαση ή υπήρξε δικαστικός συμβιβασμός, ούτε ποσά που καταλογίστηκαν κατά παράβαση κρατικών ενισχύσεων σαν ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά.

 

δ) στη συνέχεια ξεκινά ο μαραθώνιος για τη συγκέντρωση των δικαιολογικών, με βάση τα οποία θα κριθεί αν θα ενταχθεί κάποιος στη ρύθμιση και με τι όρους. Συγκεκριμένα απαιτούνται:

-πλήρη στοιχεία του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλετών που υποβάλλουν αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη

-πλήρης κατάλογος όλων των πιστωτών του οφειλέτη και των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή

-κατά περίπτωση, πιστοποιητικά από αρμόδια δικαστήρια από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (περί μη πτώχευσης του οφειλέτη, μη υπαγωγής αυτού σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή συμφωνίας ρύθμισης ή ειδικής διαχείρισης, ή βεβαίωση ότι δεν εκκρεμεί αίτηση για υπαγωγή του οφειλέτη σε μία από τις παραπάνω διαδικασίες κλπ) ή από  το Ειρηνοδικείο Αθηνών  (ότι δεν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση ρύθμισης οφειλών ή επικύρωσης δικαστικού συμβιβασμού) ή επικυρωμένο αντίγραφο αν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση κλπ.

-κατά περίπτωση, αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης ΕΝΦΙΑ και της πράξης προσδιορισμού φόρου των τελευταίων 4 ετών, εφόσον έχουν εκδοθεί.

-αν οφειλέτες (φυσικά πρόσωπα)  έχουν στην κυριότητα τους ακίνητα και αγροτεμάχια εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, απαιτείται συμπληρωμένο έντυπο υπολογισμού αξίας του γηπέδου (Α ΓΗΣ) από την οικεία εφορία,

-για οφειλέτες νομικά πρόσωπα, πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ

-αντίγραφο ποινικού Μητρώου

-για εταιρείες και στην περίπτωση που οι οφειλές προς το Δημόσιο υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ, ζητούνται χρηματοοικονομικές καταστάσεις  των τελευταίων πέντε περιόδων ή προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός  (εφόσον προβλέπονται), πρόσφατα πιστοποιητικά βαρών όλων των ακινήτων,  αναλυτική λίστα ανεξόφλητων υποχρεώσεων για τις οποίες υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις κλπ.   Το Δημόσιο μπορεί να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά (εκθέσεις εκτιμητών ακινήτων, ασφαλιστήρια συμβόλαια κλπ) ενώ, αν διαπιστωθούν ελλείψεις ή ανακρίβειες, «δύναται» να δοθεί προθεσμία μέχρι δέκα εργάσιμες ημέρες για τη συμπλήρωση ή διόρθωσή τους, αλλιώς η αίτηση απορρίπτεται

ε) η αίτηση εξετάζεται από την ΑΑΔΕ που μπορεί να την εγκρίνει ή να την απορρίψει με βάση και δικά της στοιχεία, πέραν όσων δηλώνει ο οφειλέτης. Μπορεί δηλαδή να κάνει από μόνη της «μελέτη βιωσιμότητος» του οφειλέτη, ή να χρησιμοποιήσει άλλη που έχουν συντάξει το ΚΕΑΟ ή οι τράπεζες για τον ίδιο οφειλέτη. Αν πάνε όλα καλά, σταματάνε διώξεις και κατασχέσεις. Συμψηφισμοί και υποθήκες πάντως δεν σταματάνε.

 


ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

UNFOLLOW

[email protected]


Μηνιαίο ανεξάρτητο δημοσιογραφικό και πολιτικό περιοδικό. Δεν ακολουθείς. Διαβάζεις....