unfollow-sindromes
unfollow-sindromes
UNFOLLOW newsletter
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - FREE - WEB ONLY

Ελληνικό: Eπικίνδυνες μεθοδεύσεις της κυβέρνησης προς εξυπηρέτηση των «επενδυτών»

| 19/12/2017 - 16:29

Η κυβέρνηση προσπαθεί να επιταχύνει την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για το Ελληνικό και να εγκρίνει το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης προσπερνώντας ακόμη και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για το περιβάλλον και την προστασία των αρχαιοτήτων.


Χτες βράδυ από το βήμα της Βουλής ο Γιώργος Σταθάκης δήλωσε πως έχει έτοιμο στο συρτάρι του το απαραίτητο ΠΔ για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού. «Μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές στο υπουργείο για να δημοσιευθεί το προεδρικό διάταγμα», είπε χαρακτηριστικά. Τι συμβαίνει στις πραγματικότητα;

Σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες, αυτήν την ώρα συνεδριάζει για το θέμα, σε μια ακόμη πολύωρη συνεδρίαση, το αρμόδιο Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας (ΚΣΔΑΔΠ), στο οποίο συμμετέχουν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας, ο Νομικός Σύμβουλος του Ν.Σ.Κ. του Υπουργείου Οικονομικών, οι Γενικοί Γραμματείς των υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού.
Στη συνεδρίαση, που δεν έχει λάβει δημοσιότητα, συμμετέχουν επίσης στελέχη της Lamda Development, του ΤΑΙΠΕΔ και της Ελληνικό ΑΕ.

Η όλη προσπάθεια επικεντρώνεται στην ικανοποίηση των αιτημάτων του επενδυτικού ομίλου, που συνίσταται στα εξής:

1. Να εγκριθεί το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) που έχει κατατεθεί το 2017, το οποίο, ωστόσο παρουσιάζει σαφείς αποκλίσεις από το αρχικό επενδυτικό σχέδιο που είχε παρουσιαστεί το 2014 και στη συνέχεια κατατέθηκε στην Ομάδα Έργου της κυβέρνησης τον Μάρτιο του 2016 με εντολή του ΤΑΙΠΕΔ και αποτέλεσε τη βάση του MoU του Ιουνίου 2016 το οποίο εγκρίθηκε από τη Βουλή τον Σεπτέμβριο 2016.

Σύμφωνα με καταγγελία του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος του ΕΜΠ, από τη σύγκριση των δύο σχεδίων προκύπτει πως:
-Το πάρκο συρρικνώνεται
-Οι έξοδοι προς τη θάλασσα και τους δήμους Αλίμου και Ελληνικού στραγγαλίζονται
-Η έξοδος προς τον Δήμο Γλυφάδας καταργείται
-Το μέτωπο της θάλασσας οικοδομείται ακυρώνοντας την ψηφισμένη από τη Βουλή σύμβαση για 1 χιλιόμετρο αδόμητης παραλίας
-Τα ύψη των περιμετρικών στο πάρκο κτιρίων αυξάνονται από τα εγκεκριμένα 48 μέτρα σε 70 μέτρα (20 όροφοι).

Πράγματι, όπως προκύπτει από τη συγκριτική μελέτη των δύο σχεδίων, οι επενδυτές θέλουν τώρα να μειώσουν το αρχικά προβλεπόμενο πάρκο των 2.000 στρεμμάτων κατά 312 π. στρέμματα (επιδείνωση 15,5%). Επίσης, οι ήδη μειωμένες στο αρχικό σχέδιο δυνατότητες σύνδεσης Μητροπολιτικού Πάρκου και Παραλιακού Μετώπου, μειώθηκαν περαιτέρω στο ΣΟΑ: την πλευρά του Αλίμου η δίοδος μειώθηκε από 200 μέτρα σε 100 και στην πλευρά του Κάτω Ελληνικού αντί 300 μέτρων μειώθηκε στα 120.

Σε σχέση με το σχέδιο του 2014, υπάρχει τώρα μια ισχυρή αύξηση των ζωνών πολεοδόμησης στην ανατολική πλευρά (προς την θάλασσα) καθώς και επέκτασης στο νότιο τμήμα μεταξύ Γλυφάδας και Πάρκου. Η αύξηση αυτή, που συνοδεύεται και με έντονη αύξηση του επιτρεπόμενου ύψους των κτιρίων από 48 σε 70 μέτρα στο σύνολο του προς την ακτή πλευράς, εντείνει τον χαρακτήρα της «περίκλειστης αυλής» και του «υπέρμετρου ύψους», διαταράσσοντας περαιτέρω το Αττικό Τοπίο. Η μεταβολή αυτή αυξάνει ιδιαίτερα το αναμενόμενα οικονομικά οφέλη καθώς επιτρέπει την δημιουργία 7 πρόσθετων ορόφων στα κτίρια με θέα κυρίως την θάλασσα αλλά και το Πάρκο, σε συνεχή ζώνη μήκους 4,5 χιλιομέτρων.

2. Να εγκριθεί το ΣΟΑ του 2017 χωρίς να περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις που προκύπτουν από τις Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού για την κήρυξη αρχαιολογικού χώρου και τους όρους που επέβαλε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, μετά τις μαραθώνιες και υπό διαρκή πίεση συνεδριάσεις του περασμένου Σεπτέμβρη/Οκτώβρη.
Ειδικότερα, σχεδιάζεται να μη ληφθούν υπόψη οι αυστηροί όροι της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ3/462107/305217/11713/3933 που θέτει 16 συγκεκριμένους όρους, μεταξύ των οποίων πως:
– Η περιοχή του Αγίου Κοσμά να παραμείνει αδόμητη και να διαμορφωθεί σε αρχαιολογικό πάρκο. Να διαμορφωθούν χώροι πρασίνου στο σημείο που θα μεταφερθεί ο πιόσχημος ταφικός περίβολος και στο αρχαίο λατομείο. Να γίνει διασύνδεση των περιοχών αρχαιολογικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος και να δημιουργηθεί πολιτιστική διαδρομή σε συνδυασμό με την κίνηση στο Μητροπολιτικό Πάρκο.
– Να χωροθετείται σε ένα αυτόνομο οικοδομικό τετράγωνο, πανταχόθεν ελεύθερο το κηρυγμένο ως νεώτερο μνημείο, Αγγλικό υπόστεγο (Παγόδα). Ο χώρος σε απόσταση όχι μικρότερη των 100 μ. του περιγράμματος του αρχικού και πραγματικού κτηρίου του πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου να παραμείνει ελεύθερος.
– Όλες οι εκσκαφικές εργασίες που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης των
έργων σε όλη την έκταση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, να πραγματοποιηθούν βάσει Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας που θα συναφθεί κατά το υπόδειγμα του Ν.4072/2012. Η αρχαιολογική έρευνα και η λήψη μέτρων προστασίας και συντήρησης των μνημείων, όπου κρίνονται αναγκαίες, θα
προηγούνται της έναρξης οποιουδήποτε τεχνικού έργου.
– Να επανεξεταστούν τα προτεινόμενα υψηλά κτίρια κατά την εκπόνηση των πολεοδομικών μελετών, καθώς το υπέρμετρο ύψος δεν συνάδει με την ύπαρξη αρχαιοτήτων και το ιστορικό αττικό τοπίο.
– Η δαπάνη του αρχαιολογικού έργου και των έργων προστασίας, συντήρησης και
ανάδειξης μνημείων και του περιβάλλοντα χώρου τους θα βαρύνει στο σύνολό της τον κύριο του έργου.

Φωτογραφία: Menelaos Myrillas / SOOC

Φωτογραφία: Menelaos Myrillas / SOOC

3. Να εγκριθεί το ΣΟΑ του 2017 χωρίς να ληφθεί υπόψη η γνωμοδότηση της Επιτροπής Διοίκησης του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά που παρατηρεί πως στη συνοδευτική του ΣΟΑ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ):
– Δεν καθίσταται σαφής η λειτουργία, δομή και διοικητική διάρθρωση των αθλητικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται στο Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού, αντ’ αυτού γίνεται μια γενική αναφορά σε αθλητικές χρήσεις και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τους όμορους δήμους και ενίοτε τον αγωνιστικό αθλητισμό, πάντα σε συνάρτηση με τον τουρισμό και την αναψυχή.
– Δεν καταγράφεται αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΕΑΚΝ Αγ/Κοσμά, ήτοι οι λειτουργίες, η δομή, οι επιφάνειες των κλειστών και ανοιχτών προπονητηρίων κλπ, προκειμένου να δύναται να λάβει χώρα η σύγκριση με τις προτεινόμενες νέες εγκαταστάσεις εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου. Μια σύγκριση άλλωστε θα απεδείκνυε ότι δεν πρόκειται για αντίστοιχες
εγκαταστάσεις αλλά για κάποιες επιλεκτικά μεταφερόμενες εγκαταστάσεις.
– Οι χρήσεις του πάρκου που περιλαμβάνουν και αθλητική δραστηριότητα είναι 300 στρέμματα, άρα μικρότερης έκτασης και με μικτή λειτουργία, πχ αθλητισμός-αναψυχή, ενώ ο αμιγής αθλητικός πόλος του ΕΑΚΝ Αγ/Κοσμά είναι 426 στρέμματα.
– Η χρήση του αθλητικού χώρου από τις Εθνικές Ομοσπονδίες δεν περιγράφεται
πουθενά, ούτε δε η ύπαρξη Εθνικών Κλειστών Προπονητηρίων (που σήμερα καταλαμβάνουν έκταση περίπου 16.000 τ.μ. με αμιγώς αθλητική χρήση). Η αναφορά στο προτεινόμενο πολυδύναμο κέντρο 15.000 θέσεων και για αγώνες καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης δεν μπορεί να υπερκαλύψει τις ανάγκες και την σημερινή λειτουργία του φορέα Αγ/Κοσμάς.
– Δεν γίνεται καμία αναφορά στην προμετωπίδα -προπονητικού χαρακτήρα
υψηλού αγωνιστικού επιπέδου- του αθλητικού κέντρου που είναι οι ξενώνες (110 συνολικά σήμερα), που εκτός από τους αθλητές που διαμένουν σε μόνιμη βάση, φιλοξενεί και εξυπηρετεί και αθλητές που διαμένουν για σύντομο χρονικό διάστημα προκειμένου να συμμετάσχουν σε αγώνες και ημερίδες.
– Οι αναφορές στις μελλοντικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν σε μέγεθος και
χρήση κάποιες από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του ΕΑΚΝ Αγ/Κοσμά, όπως έναν ανοικτό Στίβο, ανοικτά γήπεδα διαφόρων αθλημάτων και βοηθητικούς αυτών χώρους (πχ αποδυτήρια και χώρους υγιεινής), εξαιρώντας (εκτός από τους ξενώνες και τα κλειστά προπονητήρια) και τις εγκαταστάσεις κολύμβησης (υπό εξέταση οι ανοικτές και καμία αναφορά στο καταδυτήριο). Επομένως, από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι σημαντικά αθλήματα κολύμβησης/υδατοσφαίρισης/συγχρονισμένης κολύμβησης κλπ. είναι πολύ πιθανό να εξαιρεθούν.
– Η μικτή οργάνωση ή/και η μη διατήρηση του υφιστάμενου φορέα δεν συνάδει με
τις έννοιες «μεταφορά», «υπερκάλυψη» και «συμπλήρωση και αναβάθμιση» του υφιστάμενου ΕΑΚΝ Αγ/Κοσμά , δεδομένου ότι ο εν λόγω φορέας εξυπηρετεί λειτουργίες αδαπάνως και υπό την κρατική παροχή και όχι εγκαταστάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα με σκοπό το κέρδος.

Είναι προφανές πως, η εξυπηρέτηση των απαιτήσεων των επενδυτών όχι μόνο θα υπονομεύσει ακόμη περισσότερο την ήδη τορπιλισμένη προοπτική του Μητροπολιτικού Πάρκου του Ελληνικού, το οποίο εξελίσσεται σχεδιαστικά σε μια αυτόνομη πόλη με ουρανοξύστες, εμπορικά κέντρα και καζίνο, αλλά συνιστά και επαρκή λόγο ακύρωσης του σχεδιαζόμενου ΠΔ και της ίδιας της συμφωνίας του 2016! Αυτό αλήθεια εννοεί με τις «τελευταίες πινελιές» ο κ. Σταθάκης; Ποιες οδηγίες έχουν δοθεί στα υψηλόβαθμα στελέχη που απαρτίζουν το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας (ΚΣΔΑΔΠ); Να υποχωρήσουν σε απαιτήσεις που θέτουν εν αμφιβόλω, όχι απλώς τη νομιμότητα της όλης διαδικασίας αλλά και την ίδια την επένδυση; Θα δεχτούν τα στελέχη αυτά να θέσουν την υπογραφή τους σε κάτι τόσο φανερά αντικρουόμενο με το δημόσιο συμφέρον;


ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Χρήστος Νάτσης


Ο Χρήστος Νάτσης είναι υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Στο UNFO...