ΑΡΘΡΑ - ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ - ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ - UNFOLLOW 66

Whistleblowers: Οι Προμηθείς της νέας ανθρώπινης καθολικότητας

| Τεύχος Ιούνιος 2017

Υιοθετώντας τον ρόλο του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, o Γιάνης Βαρουφάκης ανασυνθέτει τη δυνατότητα ενός εναλλακτικού αντιστασιακού Κέντρου, που αποδομεί το ψεύδος του ακραίου νεοφιλελευθερισμού.