ΑΡΘΡΑ - ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ - ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ - UNFOLLOW 71

#WeΑll: Ονόματα και διευθύνσεις

| Τεύχος Νοέμβριος 2017

Το κύριο ζήτημα με τη σεξουαλική παρενόχληση είναι ότι δεν αφορά συγκεκριμένες γυναίκες ή συγκεκριμένες συνθήκες. Δεν αφορά τις όμορφες, τις νέες, τις ελκυστικές. Δεν αφορά καν τις αδύναμες εργασιακά ή κοινωνικά. Δεν περιορίζεται στον χώρο της εργασίας, δεν γνωρίζει κανενός είδους κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, εργασιακό, οικογενειακό φραγμό. Η παρενόχληση αφορά όλες τις γυναίκες.ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Ελισάβετ Κυρτσόγλου


Η Ελισάβετ Κυρτσόγλου είναι οικονομική μετανάστις στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1997 όπου και εξακολουθ...