ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ - UNFOLLOW 49 - ΣΤΗΛΕΣ - ΑΔΙΑΣΕΙΣΤΟΣ

Το σύμφωνο του Διαβόλου

| Τεύχος Ιανουάριος 2016ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Αδιάσειστος


Άνθρωπος των αγορών, φίλος ξένων πρεσβειών, αντερκάβερ έιτζεντ, εχθρός της εργατικής τάξης. Πετυχημένος ε...