ΑΡΘΡΑ - ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ - ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ - UNFOLLOW 49

Το σύμφωνο συμβίωσης και η ταυτότητα φύλου

| Τεύχος Ιανουάριος 2016

Το σύμφωνο συμβίωσης που ψηφίστηκε στη Βουλή είναι ένα θετικό νομοθέτημα, το οποίο έρχεται να επιλύσει χρόνια προβλήματα αποκλεισμών. Αυτό όμως το σημαντικό βήμα πρέπει τώρα να ακολουθηθεί από άλλα, με πρώτη φροντίδα της κυβέρνησης τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, καθώς τούτο είναι το σημαντικό βήμα που θα βγάλει τους τρανς ανθρώπους από το περιθώριο.ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Μαρίνα Γαλανού


Η Μαρίνα Γαλανού είναι πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), αναγνωρισμένης συλλογικότητα...