ΑΡΘΡΑ - ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ - ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ - UNFOLLOW 25 - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΥΡΩ 'Η ΔΡΑΧΜΗ;

Το λόμπι του ευρώ

| Τεύχος Ιανουάριος 2014

Σύμφωνα με τη φιλολογία γύρω από Το «λόμπι Της δραχμής», διάφορά «επιχειρηματικά συμφέροντα» συνωμοτούν κατά του ευρώ – πλην όμως τα συμφέροντα αυτά ποτέ δεν κατονομάζονται. Από την άλλη, υπάρχει ένα λόμπι σύμπαγες και επίσημο, το λόμπι του ευρώ. Όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά βιομηχανικά και χρηματοπιστωτικά λόμπι δίνουν σθεναρά τη μάχη υπεράσπισης του ευρώ ως αυτού που είναι στην πραγματικότητα: ένα αναντικατάστατο εργαλείο αναδιανομής από την εργασία προς το κεφάλαιο...ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Γιώργος Βασσάλος


O Γιώργος Βασσάλος είναι πολιτικός επιστήμονας με ειδίκευση στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εργάστη...