ΑΡΘΡΑ - ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ - ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ - UNFOLLOW 76

Τα ταξί στην εποχή του Διαδικτύου

| Τεύχος Απρίλιος 2018

Πλατφόρμες όπως το [Taxi]BEAT και η Uber δεν αλλάζουν μόνο τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη μετακίνηση με ταξί. Ταυτόχρονα διαμορφώνουν νέες προκλήσεις για τους νομοθέτες και τις ρυθμιστικές αρχές, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρίως σε σχέση με την αντιμετώπιση του κινδύνου της φοροαποφυγής.