ΑΡΘΡΑ - ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ - ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ - UNFOLLOW 43

Δικαίωμα στη στέγη

| Τεύχος Ιούλιος 2015

Η συνάντηση «Για το δικαίωμα στη στέγη, ενάντια στις πολιτικές λιτότητας στο χώρο, την υφαρπαγή της γης και τους πλειστηριασμούς», που έγινε στην Αθήνα στις 20-21 Ιουνίου, έφερε σε επαφή κινηματικές ομάδες από πολλές χώρες. Στο διήμερο των συζητήσεων και των εργαστηρίων ανακάλυψαν πολλά κοινά προβλήματα και τρόπους αντιμετώπισής τους.