ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ - UNFOLLOW 45 - ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΑ

Το Sense8 και η ατελής ριζοσπαστικότητα της ποπ κουλτούρας

| Τεύχος Σεπτέμβριος 2015

Δεν είναι το ζητούμενο εδώ να «μορφωθούν οι μάζες» μέσω άρτου και θεαμάτων, όπως θα ήθελε μια ελιτιστική αντίληψη. Αντίθετα, πρόκειται για τη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων και για την οικειοποίηση του ποπ στοιχείου προς όφελος μιας εκ του αποτελέσματος ριζοσπαστικής, δηλαδή κατεξοχήν μαζικής και λαϊκής –ό,τι και αν σημαίνει αυτό– πολιτιστικής παραγωγής.