ΑΡΘΡΑ - ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ - ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ - UNFOLLOW 02

Τα πολιτικά δίκτυα


Καθώς κυβερνήσεις και πολιτικοί, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, αντιλαμβάνονται τη δύναμη του Διαδικτύου, τα social media καταλήγουν λιγότερο «μέσα κοινωνικής δικτύωσης» και περισσότερο εργαλεία πολιτικής επιρροής.ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

test1


...