ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ - UNFOLLOW 79 - ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΑ

Περί βιβλίων, βραβείων και αναγνωστών

| Τεύχος Ιούλιος 2018

Η ολοκλήρωση του κύκλου των λογοτεχνικών βραβείων για το 2017 φέρνει το ερώτημα του «συμβολικού κεφαλαίου» των θεσμών αλλά και της κριτικής προσέγγισης, όχι τόσο για να αξιολογηθούν ως «καλύτερα» κάποια βιβλία μέσα σε μια εκδοτική χρονιά, όσο για να χαρτογραφηθεί το ανάγλυφο της ελληνόγλωσσης λογοτεχνίας μέσα από διαλόγους που θα αφήνουν αποτύπωμα και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξή της.