ΑΡΘΡΑ - ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ - ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ - UNFOLLOW 73

Οι τελευταίοι Τζεντάι του Διαφωτισμού: Φιλελέ μυθολογία και πραγματικότητα (Μέρος έσχατο εκ τριών)

| Τεύχος Ιανουάριος 2018

Τρίτο και έσχατο μέρος της απόπειρας για προσωπογραφία μιας νέας πολιτικής φυλής που συναντάμε μπροστά μας όλο και πιο συχνά.ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Σωτήρης Μητραλέξης


Ο Σωτήρης Μητραλέξης είναι Ερευνητικός Εταίρος στο Πανεπιστήμιο του Winchester και επίκουρος καθηγητής Φι...