ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ - UNFOLLOW 73 - ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΑ

Μια ΑΕΠΙστευτη ιστορία

| Τεύχος Ιανουάριος 2018

Παρότι η σκανδαλώδης κακοδιαχείριση στην ΑΕΠΙ έχει πια αποκαλυφθεί στις βασικές της διαστάσεις, το πρόβλημα παραμένει: γιατί οι δημιουργοί εξακολουθούν να μη λαμβάνουν αυτά που τους αναλογούν;