ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ - UNFOLLOW 10 - ΑΡΘΡΑ - ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Ξερονήσια λιτότητας, παράδεισοι κερδών


Νέα εξαθλίωση για την πλει οψηφία, νέες ευκαιρίες κερδοσκοπίας για τους λίγους σημαίνουν τα «απαραίτητα νέα μέτρα», ενώ το δημόσιο χρέος της Ελλάδας όχι μόνο δεν μειώνεται χάρη στις «θυσίες » που απαιτεί η Ε.Ε. αλλά συνε χίζει να αυξάνεται...