ΑΡΘΡΑ - ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ - ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ - UNFOLLOW 10

Ξερονήσια λιτότητας, παράδεισοι κερδών

| Τεύχος Οκτώβριος 2012

Νέα εξαθλίωση για την πλει οψηφία, νέες ευκαιρίες κερδοσκοπίας για τους λίγους σημαίνουν τα «απαραίτητα νέα μέτρα», ενώ το δημόσιο χρέος της Ελλάδας όχι μόνο δεν μειώνεται χάρη στις «θυσίες » που απαιτεί η Ε.Ε. αλλά συνε χίζει να αυξάνεται...