ΑΡΘΡΑ - ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ - ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ - UNFOLLOW 50

Η  Παιδεία μεταξύ μνημονίων και Διαλόγου

| Τεύχος Φεβρουάριος 2016

Παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει τη διαδικασία του «Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία» ως αφετηρία ριζικών αλλαγών, στην πραγματικότητα μάλλον επιδιώκεται, για άλλη μία φορά η συναίνεση σε τεχνοκρατικές εκπαιδευτικές πολιτικές που μάλλον απέχουν από καθολικά αιτήματα χειραφέτησης.ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου


Η Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών....