ΑΡΘΡΑ - ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ - ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ - UNFOLLOW 25 - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΥΡΩ 'Η ΔΡΑΧΜΗ;

Η έξοδος από το ευρώ από τη σκοπιά του σχεδίου ανασυγκρότησης

| Τεύχος Ιανουάριος 2014

Το ζητούμενο από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς είναι η ρύθμιση της εξυπηρέτησης του χρέους στο όνομα ενός σχεδίου ανασυγκρότησης σε πλήρη ρήξη με τον νεοφιλελευθερισμό. Από αύτη την άποψη, ακόμα κι αν η έξοδος από το ευρώ συνοδευόταν από διαγράφη μέρους του χρέους, θα ήταν η επισφράγιση μιας ήττας: η εγκατάλειψη της προοπτικής να δοθεί η μάχη στο πεδίο των κοινωνικών συσχετισμών σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.