ΑΡΘΡΑ - ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ - ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ - UNFOLLOW 69

Η «ανθρωπιά» στα χρόνια της υβριδικότητας

| Τεύχος Σεπτέμβριος 2017

Οι ραγδαίες και δυσπαρακολούθητες τεχνολογικές εξελίξεις σηματοδοτούν ολοένα περισσότερο ανθρωπολογικές αλλαγές. Οι νέες τεχνολογίες, παράλληλα με την εμβάθυνση του μοιράσματος και της αλληλεπίδρασης, θα μας θέτουν με όλο και πιο οξύ τρόπο το ερώτημα πώς ορίζουμε την «ανθρωπιά» μας, αν είναι σημαντική για εμάς και αν μας αρκούν τα ψηφιακά υποκατάστατά της σε ένα υβριδικό μετα- ανθρώπινο μέλλον.