ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ - UNFOLLOW 03 - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Homo privatus


Οι λέξεις «ιδιωτικός» (private) και «αποστέρηση» (privation) έχουν κοινή ρίζα στα λατινικά, έγραψε κάποτε ο Τέρι Ίγκλετον. Σήμερα, αυτό είναι εμφανέστερο από ποτέ, καθώς, μετά τις δημόσιες υπηρεσίες και τα δημόσια αγαθά, κάποιοι επιχειρούν να ιδιωτικοποιήσουν το σώμα και τη σκέψη μας.



ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

test1


...