ΑΡΘΡΑ - ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ - ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ - UNFOLLOW 45

Στου Λουμίδη βέβαια

| Τεύχος Σεπτέμβριος 2015

Η ζωή του Κώστα Γαλανόπουλου ήταν σαν τις ιστορικές εποχές: δεν είχε μόνο μέση περίοδο, την ευδόκιμη σταδιοδρομία του στη δημοσιογραφία. Είχε επίσης πρώιμη φάση, όπως είχε, δυστυχώς, και ύστερη. Τα σπαράγματα τούτα προσωπικών αναμνήσεων από τα ακραία κεφάλαια της πορείας τού σπάνιου αυτού ανθρώπου φωτίζουν μερικές λιγότερο γνωστές πτυχές της ανεπανάληπτης προσωπικότητάς του αλλά και καθιστούν για πολλούς τον χαμό του ακόμη πικρότερον.ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Λεωνίδας Ζενάκος


Ο Λεωνίδας Ζενάκος είναι δημοσιογράφος, πρώην αναπληρωτής διευθυντής της εφημερίδας «Το Βήμα της Κυριακής...