ΑΡΘΡΑ - ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ - ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ - UNFOLLOW 67

Εργασία στο Σεξ και HIV: Επιστημονικά Δεδομένα και Νομικοί Προβληματισμοί

| Τεύχος Ιούλιος 2017

Στo πλαίσιο της συζήτησης αλλαγής του αναχρονιστικού πλαισίου ρύθμισης των όρων εργασίας στο σεξ έρχεται να προστεθεί, λόγω της προόδου της επιστήμης, της διαπίστωσης των αναγκών των εργαζόμενων και των αποτελεσμάτων των ερευνών σε προγράμματα υλοποιούμενα στην κοινότητα των εργαζόμενων στο σεξ, το ερώτημα κατά πόσον ο αποκλεισμός των HIV+ ατόμων, που βρίσκονται υπό κατασταλτική αντιρετροϊκή θεραπεία και δεν έχουν ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο, συνάδει με τα επιστημονικά δεδομένα, αλλά και με το ίδιο το Σύνταγμα.