ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ - UNFOLLOW 09 - ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΑ

Οι ενεργοί πολίτες και οι δημιουργικοί απελπισμένοι

| Τεύχος Σεπτέμβριος 2012

Η αφήγηση της «δη μιουργικότητας της κρίσης » μοιάζει να αποτελεί τον αντίποδα της «πολιτιστ ικής ανάπτυξης ». Στην πρα γματικότητα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο .