ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ - UNFOLLOW 64 - ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΑ

documenta 14 Αθήνα/Kassel: Ζήτημα εικαστικής και πολιτικής ειλικρίνειας

| Τεύχος Απρίλιος 2017

Περιμένον τας την έκθεση να ξεκινήσει, περπατών τας έξω από τα κτίρια που έχουν ήδη κρεμάσει στις εισόδους τους το σήμα της documenta, αναρωτιέμαι: Ποιο μέρος της κοινωνίας πραγματικά αφορά;