ΑΡΘΡΑ - ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ - ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ - UNFOLLOW 55

Διακοπές: Μερική δημοκρατία, το κράτος-εταιρεία και η (βιο)πολιτική της απευθείας ανάθεσης

| Τεύχος Ιούλιος 2016

Ο κατακερματισμός της πολιτείας που συνεπάγεται η πολιτική της απευθείας ανάθεσης δεν αφορά μόνο τους πρόσφυγες. Μας αφορά όλους. Το καθεστώς της μερικής δημοκρατίας είναι μια βαθύτατα νεοφιλελεύθερη μορφή διακυβέρνησης, καθώς οι χώροι πολιτικής ασυνέχειας που δημιουργεί υποχρεώνουν τους (μη) πολίτες να υφίστανται είτε ως πελάτες, είτε ως ενσαρκώσεις ανομίας, διαταραχής, διαστροφής ή οπισθοδρόμησης.ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Ελισάβετ Κυρτσόγλου


Η Ελισάβετ Κυρτσόγλου είναι οικονομική μετανάστις στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1997 όπου και εξακολουθ...