ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ - UNFOLLOW 59 - ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΑ

Αθήνα: Μια νεοφιλελεύθερη «παιδική χαρά»;

| Τεύχος Νοέμβριος 2016

Τα νέα σχέδια για την Αθήνα αφήνουν αρκετά ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τις πραγματικές τους προθέσεις, τόσο σε ιδεολογικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της υλοποίησής τους. Αυτό που διαφαίνεται, ωστόσο, είναι πως ούτε και αυτά τα προγράμματα θα μπορέσουν να άρουν τα ομολογουμένως υπαρκτά προβλήματα του κέντρου της Αθήνας...ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Άλκηστη Πρέπη


Η Άλκηστη Πρέπη είναι αρχιτέκτων....