ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ - UNFOLLOW 81 - ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στο Asyaport

| Τεύχος Νοέμβριος 2018

Η σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση του λιμανιού υπενθυμίζει τη συζήτηση που δεν έχει γίνει ποτέ και αφορά το πώς ένα ή πολλά περιουσιακά στοιχεία με ίδιο αντικείμενο αναφοράς μπορούν να λειτουργήσουν ως πεδίο επενδυτικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ισχυρό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα.