ΑΡΘΡΑ - ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ - ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ - UNFOLLOW 79

Από το Κολλέγιο στην Αριστερά!

| Τεύχος Ιούλιος 2018

Η δικτατορία του ’67-’74, τα «αστόπαιδα» και οι «ταξικές αποστασίες» τους, αλλά και η στράτευση στην κομμουνιστική Αριστερά (έστω και στην ανανεωτική εκδοχή της).