ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ - UNFOLLOW 75 - ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Από τη «βαριά» βιομηχανία στη «βαθιά» τεχνολογία

| Τεύχος Μάρτιος 2018

Το υπερταμείο συνεπενδύσεων, τα διαθέσιμα 410 εκατομμύρια ευρώ και τα προϊόντα της έρευνας των εργαστηρίων.