ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ - UNFOLLOW 51 - ΑΡΘΡΑ - ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Πορεία σε λεπτό πάγο

| Τεύχος Μάρτιος 2016

Η εστίαση στις επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να λειτουργήσει ως υποτίμηση του γεγονότος ότι είχαμε μια ήττα των δυνάμεων που αντιμάχονται τη σύγχρονη απολυταρχία. Να μην κρύψουμε πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ το γεγονός ότι είμαστε επιχειρησιακά αδύναμοι για να αναχαιτίσουμε την απολυταρχία όταν περιοριζόμαστε στην παραδοσιακή (κινηματική ή εκλογική) πολιτική πρακτική. Απαιτείται να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας.