ΑΡΘΡΑ - ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ - ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ - UNFOLLOW 51

Αριστερά: ευρωπαϊκή «αξία» ή οικουμενικό νέο υποκείμενο;

| Τεύχος Μάρτιος 2016

Τι σημαίνει σήμερα «σκέφτομαι το Ισλάμ» στη συνάφεια της σύγχρονης διττής κρίσης; Και ποια είναι η ιδιαίτερη στάση της Αριστεράς απέναντι στο Ισλάμ, ως μια στάση διακριτή από άλλες που βασίζονται σε έναν φιλελεύθερο πολυπολιτισμό ή σε μία εθνικιστική επιδίωξη αφομοίωσης;