ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ - UNFOLLOW 60 - ΠΟΙΗΣΗ

Ἑρπετὸ

| Τεύχος Δεκέμβριος 2016

[ἀπόσπασμα]ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

George Le Nonce


Ὁ George Le Nonce γεννήθηκε τὸ 1967 στὴν Ἀθήνα, ὅπου ζεῖ μαζὶ μὲ τὸν ἀγαπημένο του καὶ τέσσερις γάτες ὅλω...