ΑΡΘΡΑ - ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ - UNFOLLOW 30 - ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΑ

Ποιος μπορεί να σώσει το Μέγαρο Μουσικής;


Στην αντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων του Μεγάρου Μουσικής εμφανίζεται η γνωστή αντινομία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου. Υπό την απειλή της συνέχισης της σημερινής αλυσιτελούς πολιτικής διαχείρισης ή μιας fast track ιδιωτικοποίησης-θυσίας στη μαύρη τρύπα του χρέους, η σωτηρία του Μεγάρου ως δημόσιου αγαθού απαιτεί τολμηρές πολιτικές.