FREE - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Απάντηση του UNFOLLOW στον Μητροπολίτη Σεραφείμ

| 10/5/2014

Στη χθεσινή επιστολή του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ, που έλαβε τo UNFOLLOW, όπου εκφράζονται διαφωνίες για την προσωπογραφία του Μητροπολίτη με τίτλο «Ο “ενσκήψας τραγικός τσαρλατάνος”» -δημοσίευμα του UNFOLLOW 29 (Μάιος 2014) που κυκλοφορεί στα περίπτερα-, απαντά μετά από προσεκτική ανάγνωση ο συντάκτης της προσωπογραφίας Διονύσιος Καλιντέρης. Η απάντηση του συντάκτη μας:


SerapheimPeiraios copyΣεβασμιότατε εὐλογεῖτε!

Χαίρω ποὺ ἐπιμένετε στὸ ἐπίθετο «παθητικο-επιθετική (τακτική)», ἀναγνωρίζοντας τὸ κεντρικὸ σημεῖο ὅσων ὑποστήριξα στὸ ἄρθρο μου «Ὁ «ἐνσκήψας τραγικὸς τσαρλατάνος”» (Unfollow τ. 29) — καὶ τῶν ὁποίων ἡ ἀπαντητική Σας ἐπιστολή ἀποτελεῖ μᾶλλον τὴν ἐπιβεβαίωση παρὰ τὴν ἀνασκευή.

Εἰς ὅ,τι ἀφορὰ τὴν ἐκλογή Σας ὡς βοηθοῦ ἐπισκόπου καὶ τὴν μετ΄ οὖ πολὺ ἀναχώρησή Σας ἐκ τῆς Πέμπτης Ἠπείρου, μηδεμία διάψευση διακρίνω τῶν ὅσων κατέγραψα, εἰ μή τὴν προσθήκη «συμφραζομένων» ἐπιβαρυντικῶν γιὰ τὸν ἅγιον Αὐστραλίας (πρὸς τὸν ὁποῖον, παρὰ ταῦτα, δηλώνετε μέχρι τῆς σήμερον ὅτι «αἰσθάνεσθε εὐγνωμοσύνη»), οἷον ἀνοχὴ πρὸς τοὺς ὑπευθύνους «πλημμελοῦς καὶ ἐσωστρεφοῦς διαχειρίσεως τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπής Αὐστραλίας», ἀδράνεια «ἐπὶ διαδοθέντος στὴν Ὁμογένεια ἠθικού σκανδάλου» συνεπισκόπου Σας κ.ο.κ. Δὲν εἶμαι σὲ θέση νὰ γνωρίζω ἐὰν ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οικουμενικοῦ Πατριαρχείου παρέβλεψε τόσο τὶς δικές Σας καταγγελίες εἰς βάρος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Σας προϊσταμένου ὅσο καὶ τὴν πρόταση τοῦ κ. Στυλιανοῦ νὰ Σᾶς ἐπιβληθεῖ ποινὴ ἀργίας, κινουμένη ἀπὸ τὸ διαβόητον «φιλάδελφον» ἤ κατ΄ οἰκονομίαν, διὰ τῆς χορηγήσεως κανονικοῦ ἀπολυτηρίου.

Ἄλλως τε, ὡς ἐγκρατὴς στὰ νομοκανονικά, γνωρίζετε ὅτι καίτοι «ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ἡ διὰ τῶν μυστηρίων μεταδιδομένη ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας» δὲν ἀποτελεῖ «προσωπικὴ περιουσία» τοῦ χειροτονοῦντος, ὡστόσο ἡ εἴσοδος στὸν τρῖτον βαθμὸν τῆς ἱερωσύνης, ἔστω καὶ ὑπὸ τὸν ψιλὸν τίτλον τῆς Χριστιανουπόλεως, συνιστᾶ πράξιν «γάμου». Χρειάσθηκε, μᾶς ὑπενθυμίζετε, τὸ «τσουνάμι» τοῦ 2005 (τὸ ὁποῖο, τρόπον τινά, συμπαρέσυρε τὸν ἐν Πειραιεῖ σεβασμιότατον προκάτοχόν Σας), ὥστε νὰ ἀναλάβετε ἐκ νέου ὑπεύθυνα καθήκοντα στὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, τῆς ὁποίας ἡ Ἱεραρχία πρότερον Σᾶς εἶχε ἀρνηθεῖ ἔως καὶ τὴν ταπεινὴ ἕδρα των Κυθήρων.

Δὲν εἶμαι κατάλληλος νὰ ἀποφανθῶ ἐὰν οἱ σύνοδοι τοῦ 879-880 καὶ 1351 εἶναι οὐσιαστικὰ οἰκουμενικές. Παρέθεσα, ὡστόσο, τὴν ἐπισήμανση τοῦ κ. Ἀνδριόπουλου ὅτι ὁ Πειραιῶς Σεραφεὶμ ὑπῆρξε «ὁ πρῶτος ὀρθόδοξος Μητροπολίτης μετὰ τὰ σχῖσμα ποὺ διάβασε «σύγχρονα» ἀναθέματα τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ 2012, [συμπεριλαμβανομένου, σημειωθήτω, τοῦ ἀφορισμοῦ, ἤτοι τῆς ἀποκοπῆς ἀπὸ τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ… Ἱδρυτοῦ τοῦ Ἰσλάμ] ἀσχέτως ἄν δὲν τὸ ξανατόλμησε ἔκτοτε» καὶ ὅτι: «εἶναι ὁ πρῶτος Μητροπολίτης ποὺ προχώρησε σὲ ἑορτασμὸ δύο Συνόδων ὡς «8ης καὶ 9ης Οἰκουμενικῆς» στὴν ἐπαρχία του, ἀδιαφορώντας πλήρως γιὰ ἔγκριση ἔστω ἀπὸ τὴν Σύνοδο στὴν ὁποία ἀνήκει». Ὑπὸ τὸ αὐτό πνεῦμα «αὐτοσχεδιασμοῦ» (βοηθούσης καὶ τῆς κυριαρχίας τοῦ «οὐ μπλέξεις» στὴν περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα) εἰσαγάγατε, ἐξ ἰδίας αὐθεντίας, πολεμικήν τινα πρὸς τοὺς ἐτεροδόξους πολιτικήν, διάφορον τῶν συνοδικῶς καὶ διορθοδόξως ἀποφασισθέντων. Τὸ δε Γραφεῖο Αἰρέσεων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς ψέγει σχεδὸν καθημερινῶς Ὀρθοδόξους Προκαθημένους καὶ Ἱεράρχας ἐπὶ διολισθήσει εἰς τὴν «παναίρεσιν τοῦ οικουμενισμοῦ». Γνωστὸν τυγχάνει ἄλλως τε ὅτι ἐν Ἑλλάδι (ἐξόχως δε, ὡς προκύπτει, εἰς τὸ ἐπίνειον), ἰσχύει τὸ «εἶσαι ὅ,τι δηλώσεις».

Περὶ δε τῶν «κηρυγμάτων μίσους» περιορίζομαι νὰ παραπέμψω στὴν ἔκκλησιν τῆς κ. Θ. Μπακογιάννη (2010) πρὸς «τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ ἐπιληφθεῖ ἀμέσως τοῦ θέματος, διότι μὲ τὶς δηλώσεις του ὁ Μητροπολίτης Σεραφείμ, ὅχι μόνο θέτει ἑαυτόν ἐκτὸς τῆς κοινωνίας τῆς ἀγάπης ποὺ εἶναι τὸ βασικὸ γνώρισμα τῶν Χριστιανῶν, ἰδίως τῶν Ὀρθοδόξων, ἀλλὰ καὶ ἀμαυρώνει τὴ μακρὰ καὶ ἔνδοξη ἱστορία ἀνοχῆς τῆς διαφορετικότητας καὶ προστασίας ὅλων, τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας (…). Μὲ τὶς δηλώσεις του ὅμως ὁ Πειραιῶς Σεραφείμ, ἀγνοώντας ἐπὶ πλέον καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συνδέεται ἄμεσα μὲ τὸ κράτος, παρέβη καὶ τὸν ποινικὸ νόμο τῆς Ἑλλάδας, ὁ ὁποῖος ἀπαγορεύει καὶ τιμωρεῖ αὐστηρά, ὅσους ὑποκινοῦν φυλετικὰ μίση καὶ πάθη. Ἀλλὰ ἐπ΄αὐτού ἀρμόδια νὰ ἀποφανθεῖ εἶναι ἡ ἑλληνικὴ Δικαιοσύνη»…

Υἰικῶς,

Διονύσιος Καλιντέρης


ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Διονύσιος Καλιντέρης


O Διονύσιος Καλιντέρης είναι ο εκκλησιαστικός συντάκτης του UNFOLLOW. Σπανιότερα, δημοσιεύει και σατιρική...